Klassenbuch

Klassenbuch

einfache.schule

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Klassenbuch cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Nhật ký lớp học trực tuyến. Nhật ký lớp học, điểm danh, sơ đồ chỗ ngồi và danh sách kiểm tra luôn ở bên bạn trên web và trong ứng dụng - cũng dành cho học viên khi có yêu cầu.

Trang web: klassentagebuch.online

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Klassenbuch theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.