phase6

phase6

phase-6.de

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng phase6 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Ứng dụng luyện từ vựng số 1 cho tất cả sách học. Để có điểm tốt hơn. Bạn vẫn đang học với một cuốn sách từ vựng? Chúng tôi có một điều tốt hơn: Phase6 là nhà đào tạo từ vựng hàng đầu của Đức và là nhà cung cấp duy nhất cung cấp bộ sưu tập từ vựng cho tất cả các khóa học và sách phổ thông. Được giới thiệu bởi hơn 11.000 giáo viên, lý tưởng cho giáo dục phổ thông, đại học và người lớn.

Trang web: phase-6.de

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với phase6 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.