Anaconda

Anaconda

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: anaconda.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Anaconda trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Với hơn 45 triệu người dùng và 250.000 tổ chức sử dụng nền tảng này, Anaconda là nền tảng khoa học dữ liệu phổ biến nhất thế giới và là nền tảng cho sự phát triển AI hiện đại. Công ty đã đi tiên phong trong việc sử dụng Python cho khoa học dữ liệu, ủng hộ cộng đồng sôi động của mình và tiếp tục quản lý các dự án nguồn mở giúp thực hiện những đổi mới về AI trong tương lai. Các giải pháp máy trạm và cấp doanh nghiệp của chúng tôi cho phép các tổ chức doanh nghiệp, nghiên cứu và học thuật trên toàn thế giới khai thác sức mạnh của nguồn mở để đạt được lợi thế cạnh tranh, nghiên cứu đột phá và một thế giới tốt đẹp hơn.

Trang web: anaconda.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Anaconda theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.