Amplitude

Amplitude

analytics.amplitude.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Amplitude cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Biên độ là một nền tảng phân tích sản phẩm giúp doanh nghiệp theo dõi khách truy cập với sự trợ giúp của phân tích cộng tác. Nền tảng này sử dụng các báo cáo hành vi để hiểu tương tác của người dùng với sản phẩm và cung cấp thông tin chuyên sâu để đẩy nhanh công việc trên cơ sở thời gian thực.

Trang web: amplitude.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Amplitude theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.