Mixpanel

Mixpanel

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: mixpanel.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Mixpanel trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Mixpanel là một công ty dịch vụ phân tích kinh doanh. Nó theo dõi các tương tác của người dùng với các ứng dụng web và di động, đồng thời cung cấp các công cụ để liên lạc có mục tiêu với họ. Bộ công cụ của nó chứa các bài kiểm tra A/B trong ứng dụng và biểu mẫu khảo sát người dùng. Dữ liệu được thu thập được sử dụng để tạo báo cáo tùy chỉnh và đo lường mức độ tương tác cũng như tỷ lệ giữ chân của người dùng. Mixpanel hoạt động với các ứng dụng web, đặc biệt là SaaS, nhưng cũng hỗ trợ các ứng dụng di động.

Trang web: mixpanel.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Mixpanel theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.