OpenText

OpenText

Nie masz zainstalowanego WebCatalog Desktop? Pobierz WebCatalog Desktop.

Użyj aplikacji internetowej

Strona internetowa: opentext.com

Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej OpenText przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

Uruchamiaj aplikacje w nieodciągających uwagi okienkach z licznymi usprawnieniami.

Zarządzaj i przełączaj się między wieloma kontami i aplikacjami bez potrzeby zmieniania przeglądarki.

OpenText Corporation (również pisany jako opentext) to kanadyjska firma zajmująca się opracowywaniem i sprzedażą oprogramowania do zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie (EIM). OpenText z siedzibą w Waterloo w Ontario w Kanadzie jest od 2014 roku największą kanadyjską firmą zajmującą się oprogramowaniem i uznawaną za jednego ze 100 największych kanadyjskich pracodawców 2016: Mediacorp Canada Inc. Aplikacje OpenText zarządzają treścią lub nieustrukturyzowanymi danymi dla dużych firm, agencji rządowych i firm świadczących usługi profesjonalne. OpenText ukierunkowuje swoje produkty na spełnienie wymagań w zakresie zarządzania informacjami, w tym zarządzania dużymi ilościami treści, zgodności z wymogami regulacyjnymi oraz zarządzania doświadczeniami mobilnymi i online. OpenText zatrudnia ponad 14 000 osób na całym świecie i jest spółką notowaną na giełdzie NASDAQ (OTEX) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Toronto (OTEX).

Strona internetowa: opentext.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji OpenText. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.