MiniMissions

MiniMissions

poki.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng MiniMissions cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

MiniMissions là bộ sưu tập gồm 80 trò chơi kỹ năng khó. Mỗi khi bạn hoàn thành một trò chơi, một trò chơi mới sẽ xuất hiện. Các trò chơi đều dựa trên thời gian hoàn hảo. Nhấp vào đúng thời điểm để tiến bộ, nhưng nếu mắc một sai lầm, trò chơi sẽ kết thúc. Một số nhiệm vụ dựa trên thời gian, vì vậy hãy đảm bảo hành động nhanh chóng. Bạn có thể hoàn thành tất cả các nhiệm vụ nhỏ không? Chơi - click chuộtMiniMissions được tạo bởi Shared Dreams Studio, nổi tiếng với trò chơi 12 MiniBattles nổi tiếng, cũng có thể chơi được trên Poki!

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với MiniMissions theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.