G-Switch 2

G-Switch 2

poki.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng G-Switch 2 cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lật trọng lực để tiếp tục tiến về phía trước trong G-Switch 2! Phần tiếp theo mang tính tương lai này cho phép bạn cạnh tranh với 7 người chơi khác trên cùng một thiết bị. Nhiệm vụ của bạn là chạy, lộn nhào và nhảy xa hơn những người khác. Tiếp tục chuyển hướng của trọng lực! Về người sáng tạo: G-Switch 2 được tạo bởi Serius Games, người tạo ra G-Switch và G-Switch 3.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với G-Switch 2 theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.