Яндекс Поиск для сайта

Яндекс Поиск для сайта

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: site.yandex.ru

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Яндекс Поиск для сайта trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Yandex.Search for a website là một công cụ miễn phí để tìm kiếm trang web của bạn. Tìm kiếm, gợi ý, sửa lỗi chính tả và cho phép bạn kiếm tiền từ quảng cáo. Không có hạn chế về số lượng yêu cầu. Chi tiết trong video hướng dẫn.

Trang web: site.yandex.ru

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Яндекс Поиск для сайта theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.