Яндекс Учебник

Яндекс Учебник

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: education.yandex.ru

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Яндекс Учебник trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Giáo dục hiện đại dựa trên công nghệ Yandex - Phân tích hành động của học sinh và tự động lựa chọn nhiệm vụ cho từng nhiệm vụ - Theo dõi sự phát triển kỹ năng của từng học sinh theo thời gian thực - Làm việc ở lớp và ở nhà, thi Olympic, kiểm tra, lặp lại, các khóa học về toán và lập trình

Trang web: education.yandex.ru

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Яндекс Учебник theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.