Yahoo OneSearch

Yahoo OneSearch

onesearch.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Yahoo OneSearch cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

OneSearch by Yahoo là ứng dụng tìm kiếm miễn phí hướng đến quyền riêng tư cho phép bạn khám phá những gì bạn quan tâm mà không nhắm mục tiêu hồ sơ hoặc quảng cáo không mong muốn. Nó không lưu trữ lịch sử tìm kiếm của bạn và mã hóa các cụm từ tìm kiếm của bạn để tăng cường bảo mật. Hãy lấy lại quyền kiểm soát dữ liệu của bạn ngay hôm nay!

Trang web: onesearch.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Yahoo OneSearch theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.