X0PA

X0PA

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: x0pa.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho X0PA trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

X0PA AI giúp các tổ chức xác định, thu hút và tuyển dụng những ứng viên phù hợp nhất cho công việc và tổ chức, đồng thời sử dụng phân tích dự đoán để dự đoán khả năng ứng viên ở lại tổ chức và hoạt động tốt.

Trang web: x0pa.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với X0PA theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.