NetHire

NetHire

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: nethire.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho NetHire trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Hệ thống quản lý ứng viên (CMS) của NetHire là một giải pháp độc lập để theo dõi ứng viên, cho phép bạn dễ dàng quản lý tất cả các khía cạnh của quy trình tuyển dụng ứng viên. CMS này được bao gồm trong tất cả các Bài đăng việc làm của NetHire nhưng cũng là một hệ thống độc lập để theo dõi ứng viên. Cho dù bạn đang tuyển dụng cho một vị trí hay hàng nghìn vị trí, nó có thể giúp bạn dễ dàng quản lý và di chuyển ứng viên trong suốt quá trình tuyển dụng. Hệ thống linh hoạt của chúng tôi giúp bạn dễ dàng tuyển dụng theo cách bạn muốn.

Trang web: nethire.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với NetHire theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.