WorkOS

WorkOS

dashboard.workos.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng WorkOS cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Ứng dụng của bạn, Enterprise Ready. Bắt đầu bán hàng cho khách hàng doanh nghiệp chỉ với vài dòng mã. Thêm Đăng nhập một lần (và hơn thế nữa) trong vài phút thay vì hàng tháng. Bảng thông tin WorkOS - WorkOS cung cấp API cho Đăng nhập một lần (SSO), Đồng bộ hóa thư mục (SCIM), Quá trình kiểm tra (SIEM), v.v. Dễ dàng tích hợp Okta SAML, Google OAuth, v.v.

Trang web: dashboard.workos.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WorkOS theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.