WordCounter

WordCounter

wordcounter.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng WordCounter cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Sao chép và dán văn bản của bạn vào trình soạn thảo trực tuyến để đếm số từ và ký tự, kiểm tra mật độ từ khóa và sửa lỗi viết. Đánh dấu nó ngay bây giờ, nó miễn phí và dễ dàng.

Trang web: wordcounter.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WordCounter theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.