Duplicate Word Finder

Duplicate Word Finder

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: duplicateword.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Duplicate Word Finder trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tìm những từ trùng lặp trong bài viết của bạn. Dán văn bản của bạn hoặc nhập vào trình chỉnh sửa, các bản sao sẽ được đánh dấu theo thời gian thực. Điều chỉnh độ dài từ tối thiểu và số lần lặp lại tối thiểu cần được đánh dấu. Chuyển đổi đánh dấu các từ riêng lẻ hoặc tất cả chúng.

Trang web: duplicateword.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Duplicate Word Finder theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.