WIRED

WIRED

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: wired.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho WIRED trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Wired là tạp chí hàng tháng của Mỹ, được xuất bản dưới dạng ấn bản in và trực tuyến, tập trung vào việc các công nghệ mới nổi ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa, nền kinh tế và chính trị. Thuộc sở hữu của Condé Nast, nó có trụ sở tại San Francisco, California và được xuất bản từ tháng 3/tháng 4 năm 1993.

Trang web: wired.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WIRED theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.