Unraid Dashboard

Unraid Dashboard

unraid.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Unraid Dashboard cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Unraid OS cho phép những người đam mê phương tiện truyền thông phức tạp, game thủ và những người sử dụng dữ liệu chuyên sâu khác có quyền kiểm soát tối ưu đối với dữ liệu, phương tiện, ứng dụng và máy tính để bàn của họ, chỉ bằng cách sử dụng bất kỳ sự kết hợp phần cứng nào.

Trang web: unraid.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Unraid Dashboard theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.