AppSheet

AppSheet

appsheet.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng AppSheet cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

AppSheet cung cấp nền tảng phát triển không cần mã cho phần mềm ứng dụng, cho phép người dùng tạo ứng dụng web, máy tính bảng và thiết bị di động bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu như Google Drive, DropBox, Office 365 cũng như các nền tảng cơ sở dữ liệu và bảng tính dựa trên đám mây khác. Nền tảng này có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp sử dụng kinh doanh bao gồm quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, kiểm tra hiện trường và báo cáo được cá nhân hóa. AppSheet đã được Google mua lại vào tháng 1 năm 2020.

Trang web: appsheet.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AppSheet theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.