AppSheet

AppSheet

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: appsheet.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho AppSheet trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

AppSheet cung cấp nền tảng phát triển không cần mã cho phần mềm ứng dụng, cho phép người dùng tạo ứng dụng web, máy tính bảng và thiết bị di động bằng cách sử dụng các nguồn dữ liệu như Google Drive, DropBox, Office 365 cũng như các nền tảng cơ sở dữ liệu và bảng tính dựa trên đám mây khác. Nền tảng này có thể được sử dụng cho nhiều trường hợp sử dụng kinh doanh bao gồm quản lý dự án, quản lý quan hệ khách hàng, kiểm tra hiện trường và báo cáo được cá nhân hóa. AppSheet đã được Google mua lại vào tháng 1 năm 2020.

Trang web: appsheet.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với AppSheet theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.