Trevor AI

Trevor AI

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: trevorai.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Trevor AI trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gặp Trevor - lịch đầu tiên được thiết kế để giúp bạn hoàn thành công việc của mình. Lập kế hoạch cho ngày của bạn, mỗi lần một nhiệm vụ. Đạt được mức độ kiểm soát, sự rõ ràng và tập trung mới trong suốt cả ngày của bạn với ứng dụng chặn thời gian dễ dàng của Trevor.

Trang web: trevorai.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Trevor AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.