DoneDone

DoneDone

2.donedone.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng DoneDone cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trình theo dõi sự cố đơn giản. Phần mềm bàn trợ giúp dễ dàng. Hoàn thành công việc. Theo dõi lỗi, quản lý tác vụ và hỗ trợ khách hàng, tất cả chỉ trong một ứng dụng đơn giản mà nhóm của bạn và khách hàng sẽ yêu thích.

Trang web: donedone.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với DoneDone theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.