Tissot

Tissot

tissotwatches.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Tissot cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tissot SA là hãng sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ. Công ty được thành lập tại Le Locle, Thụy Sĩ bởi Charles-Félicien Tissot và con trai ông, Charles-Émile Tissot, vào năm 1853. Sau nhiều lần sáp nhập và đổi tên, tập đoàn mà Tissot SA trực thuộc đã được đổi tên thành Tập đoàn Swatch vào năm 1998.

Trang web: tissotwatches.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tissot theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.