Testofy

Testofy

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: testofy.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Testofy trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Testofy - Công cụ/nền tảng trực tuyến an toàn và thân thiện với người dùng nhất để kiểm tra/đánh giá. Được sử dụng cho tuyển dụng, đào tạo và kiểm tra. Được sử dụng bởi các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp. Tạo bài kiểm tra/bài kiểm tra trực tuyến của riêng bạn và sau đó mời các thí sinh xuất hiện. Các tùy chọn báo cáo và xây dựng thương hiệu/tùy chỉnh tuyệt vời có sẵn.

Trang web: testofy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Testofy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.