Clover Learning

Clover Learning

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: cloverlearning.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Clover Learning trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một phương pháp tiếp cận mới để đào tạo chẩn đoán hình ảnh, luyện thi và giáo dục thường xuyên Chúng tôi hỗ trợ sự thành công của thế hệ sinh viên và chuyên gia chăm sóc sức khỏe mới thông qua việc phát triển và cung cấp các khóa học cũng như công cụ đánh giá dựa trên video sáng tạo và đặc biệt.

Trang web: cloverlearning.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Clover Learning theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.