TestDome

TestDome

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: testdome.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho TestDome trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Sử dụng các bài kiểm tra đánh giá chương trình và phỏng vấn của chúng tôi để phỏng vấn ngay lập tức. Bạn cũng có thể chỉnh sửa chúng hoặc kết hợp các câu hỏi và kỹ năng cao cấp của chúng tôi để tạo bài kiểm tra của riêng bạn.

Trang web: testdome.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TestDome theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.