Teamhood

Teamhood

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: teamhood.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Teamhood trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Teamhood là một nền tảng quản lý dự án trực quan giúp các nhóm xây dựng kế hoạch thông minh và kiểm soát việc phân phối kết quả. Một công cụ tối ưu dành cho các công ty kỹ thuật tham gia vào các dự án phức tạp và mức độ chi tiết. Do cấu trúc bảng được kết nối, Teamhood cho phép chia sẻ và quản lý các mục công việc giữa các nhóm một cách hiệu quả và bằng cách này, đồng bộ hóa hoạt động cộng tác giữa các nhóm.

Trang web: teamhood.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teamhood theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.