Projects Online

Projects Online

projects.onl

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Projects Online cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tổ chức các dự án, các mốc quan trọng và thanh toán của bạn. Phần mềm quản lý dự án dựa trên đám mây dành cho các nhóm kỹ thuật và kỹ thuật. Được thông báo bất cứ khi nào một cột mốc quan trọng hoặc một khoản thanh toán đến gần. Xem các dự án và khoản thanh toán của bạn hoàn toàn trong một biểu đồ Gantt hoặc trong một lịch thống nhất.

Trang web: projects.onl

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Projects Online theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.