Teachtci Student

Teachtci Student

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: teachtci.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Teachtci Student trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Các tài nguyên và chương trình giảng dạy khoa học và nghiên cứu xã hội của TCI đang cách mạng hóa việc dạy và học trong lớp học và môi trường học tập từ xa.

Trang web: teachtci.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teachtci Student theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.