Tandem

Tandem

tandem.net

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Tandem cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tìm đối tác trao đổi ngôn ngữ trực tuyến! ✓ Kết nối với những người học ngôn ngữ khác ✓ Học miễn phí từ người bản xứ ✓ Tham gia cộng đồng trao đổi hội thoại tốt nhất ✓ Trở nên thành thạo với Tandem!

Trang web: tandem.net

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Tandem theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.