Synonyms.com

Synonyms.com

synonyms.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Synonyms.com cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Synonyms.com là nguồn từ điển đồng nghĩa toàn diện nhất trên web. Để sử dụng Synonyms.com, chỉ cần nhập một từ vào hộp tìm kiếm và nhấp vào nút Tìm kiếm. Một danh sách các từ đồng nghĩa và trái nghĩa cho các nghĩa khác nhau của từ sẽ được trả về, cùng với cách phát âm, bản dịch và cách trình bày trực quan của nó.

Trang web: synonyms.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Synonyms.com theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.