SwarmHr

SwarmHr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: swarmhr.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SwarmHr trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SWARMHR - Phần mềm nhân sự, kế toán, CRM và ATS tự động hóa lực lượng lao động dựa trên đám mây. Giúp tự động hóa các quy trình nhân sự thông thường với quy trình làm việc tích hợp để xử lý vòng đời điển hình của nhân viên SMB từ khi bắt đầu, quản lý, đưa ra và tuân thủ.

Trang web: swarmhr.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SwarmHr theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.