Employee Navigator

Employee Navigator

employeenavigator.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Employee Navigator cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lợi ích, Nhân sự và Tuân thủ tất cả trong một. Hàng nghìn nhà môi giới sử dụng phần mềm của Điều hướng Nhân viên cùng với khách hàng của họ để quản lý các lợi ích của họ, giới thiệu, ACA và hơn thế nữa trong nền tảng trực quan đơn giản của chúng tôi.

Trang web: employeenavigator.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Employee Navigator theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.