StudyIQ

StudyIQ

studyiq.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng StudyIQ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Study IQ Education cung cấp các khóa học trực tuyến thông minh cho tất cả các kỳ thi tuyển dụng cạnh tranh của chính phủ như upsc cse, ssc, ngân hàng, psc tiểu bang, ugc net, đường sắt, rbi và upsc tùy chọn, v.v. bởi các khoa chuyên gia của Ấn Độ, với các tính năng thông minh như ppt, crux, quản lý nghi ngờ , video, câu đố, tạp chí, ghi chú bằng tiếng Hin-ddi và tiếng Anh.

Trang web: studyiq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với StudyIQ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.