IFAS

IFAS

ifasonline.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng IFAS cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lớp học & Huấn luyện Trực tuyến Số 1 của Ấn Độ dành cho CSIR NET, UGC NET, SET, PSC, GATE, IIT JAM, CUET PG và các Kỳ thi tuyển sinh ThS khác! IFAS đang dân chủ hóa giáo dục, giúp tất cả các Nhà giáo dục Tốt nhất ở Ấn Độ có thể tiếp cận nó.

Trang web: ifasonline.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IFAS theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.