Stepik

Stepik

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: stepik.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Stepik trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Stepik là một thị trường giáo dục và biên tập khóa học trực tuyến. Thúc đẩy việc học tập hiệu quả bằng cách phát triển các công nghệ giáo dục tiên tiến. Tạo một bài học tương tác và sử dụng phần mềm chấm điểm tự động.

Trang web: stepik.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stepik theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.