openHPI

openHPI

open.hpi.de

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng openHPI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

openHPI là nền tảng Internet giáo dục của Viện Hasso Plattner của Đức, Potsdam. Trên openHPI, bạn tham gia vào mạng học tập xã hội trên toàn thế giới dựa trên các khóa học trực tuyến tương tác bao gồm các chủ đề khác nhau về Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT).

Trang web: open.hpi.de

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với openHPI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.