Stellar Health

Stellar Health

app.stellar.health

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Stellar Health cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Đạt được thành công trong việc chăm sóc dựa trên giá trị Trao quyền cho các nhà cung cấp và cơ sở thực hành để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao thông qua các thông báo theo thời gian thực và các biện pháp khuyến khích có ý nghĩa.

Trang web: stellar.health

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Stellar Health theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.