ShiftCare

ShiftCare

app.shiftcare.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ShiftCare cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Phát triển doanh nghiệp của bạn và cung cấp tiêu chuẩn chăm sóc cao hơn. ShiftCare là một nền tảng phần mềm dễ sử dụng giúp cắt giảm thủ tục giấy tờ và tăng hiệu quả, giúp các nhà cung cấp hỗ trợ có thêm thời gian cho những vấn đề quan trọng. Cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng được cá nhân hóa cao, đồng thời phát triển doanh nghiệp của bạn.

Trang web: shiftcare.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ShiftCare theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.