SnapStore

SnapStore

snapcraft.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SnapStore cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Snaps là các gói phần mềm được đóng gói, dễ tạo và cài đặt. Chúng tự động cập nhật và chạy an toàn. Và vì chúng đóng gói các phần phụ thuộc nên chúng hoạt động trên tất cả các hệ thống Linux chính mà không cần sửa đổi.

Trang web: snapcraft.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SnapStore theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.