Puffin Flash Store

Puffin Flash Store

flash-store.puffin.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Puffin Flash Store cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Mọi người nói rằng trò chơi Flash không an toàn. Các trình duyệt không thể chạy trò chơi Flash sau năm 2020. Họ đã đúng cho đến khi chúng tôi biến điều không thể thành có thể. Với Puffin, mọi người trên khắp thế giới có thể chơi trò chơi Flash một cách an toàn trên trình duyệt của họ. Không cần cài đặt bất kỳ phần mềm, bất kỳ tiện ích mở rộng trình duyệt nào. Không cần cài đặt bổ sung. Chỉ cần truy cập Puffin Flash Store trên trình duyệt của bạn và nó sẽ hoạt động.

Trang web: flash-store.puffin.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Puffin Flash Store theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.