SmartSearch

SmartSearch

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: smartsearch.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SmartSearch trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Sứ mệnh của SmartSearch là thiết kế một tương lai làm việc lấy con người làm trung tâm thông qua các giải pháp phần mềm đổi mới bao gồm Theo dõi người nộp đơn (ATS), Quản lý nhà cung cấp (VMS), Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và Chữ ký điện tử để tuyển dụng nhanh hơn, tốt hơn và thông minh hơn. Đây là một giải pháp phần mềm hoàn chỉnh, linh hoạt, mang đến các công cụ cộng tác và tìm nguồn ứng viên mạnh mẽ cho nỗ lực thu hút nhân tài của bạn. Bằng cách tích hợp với công nghệ hiện tại và quy trình kinh doanh độc đáo của bạn, SmartSearch giảm bớt thủ tục giấy tờ, loại bỏ sự trùng lặp về nỗ lực, hợp lý hóa quá trình tiếp nhận, rút ​​ngắn thời gian tuyển dụng và giảm chi phí tuyển dụng.

Danh mục:

Trang web: smartsearch.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SmartSearch theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.