smartCV

smartCV

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: smartcv.co

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho smartCV trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Thuê nhanh hơn và thông minh hơn. Phần mềm Phỏng vấn qua video & ATS thông minh, hiệu quả giúp tuyển dụng đáng tin cậy, bất kể doanh nghiệp của bạn là gì.

Trang web: smartcv.co

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với smartCV theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.