Sirvez

Sirvez

app.sirvez.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sirvez cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sirvez là một công cụ dựa trên đám mây được thiết kế dành cho các công ty Tích hợp Hệ thống Nghe nhìn để số hóa việc quản lý quy trình làm việc của họ. Hệ thống này cải thiện đáng kể hiệu quả trong việc quản lý lực lượng lao động, dự án và quản lý sản phẩm đồng thời cải thiện mối quan hệ với các bên liên quan. Nó được phát triển với sự đóng góp chặt chẽ của các nhà tích hợp nghe nhìn và người dùng cuối để đảm bảo rằng sản phẩm phù hợp với mục đích và đáp ứng nhu cầu của thị trường AV / IT.

Trang web: sirvez.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sirvez theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.