StoriesOnBoard

StoriesOnBoard

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: storiesonboard.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho StoriesOnBoard trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công cụ quản lý sản phẩm và ý tưởng cho các dự án linh hoạt. Tích hợp Trello, JIRA, GitHub, Pivotal Tracker theo thời gian thực, hai chiều. Dùng thử StoriesOnBoard miễn phí.

Trang web: storiesonboard.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với StoriesOnBoard theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.