Shareworks

Shareworks

shareworks.solium.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Shareworks cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Sử dụng Shareworks và duy trì kết nối với kế hoạch vốn chủ sở hữu của bạn mọi lúc mọi nơi. Xem danh mục đầu tư của bạn, các sự kiện sắp tới và lịch sử giao dịch đầy đủ. Bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu và quyền chọn thực hiện.

Trang web: shareworks.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Shareworks theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.