Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: adobe.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Adobe Creative Cloud trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Mang theo Creative Cloud để quản lý tệp, cài đặt phông chữ, xem hướng dẫn và khám phá ứng dụng khi đang di chuyển. Tất cả đều có trên thiết bị của bạn, dù bạn ở đâu.

Trang web: adobe.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Adobe Creative Cloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.