Selzy

Selzy

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: selzy.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Selzy trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Gửi email hàng loạt chuyên nghiệp một cách nhanh chóng với dịch vụ tiếp thị qua email của Selzy. Theo dõi số liệu thống kê. Tiến hành thử nghiệm A/B. Tự động hóa các chiến dịch. 15000 email miễn phí.

Trang web: selzy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Selzy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.