Seesaw

Seesaw

app.seesaw.me

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Seesaw cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Seesaw là một ứng dụng lớp học được sử dụng ở hơn 3 trong số 4 trường học ở Hoa Kỳ và hơn 150 quốc gia. Giúp học sinh tham gia và kết nối trong lớp, học từ xa hoặc trong môi trường học tập kết hợp.

Trang web: seesaw.me

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Seesaw theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.