ScrumDo

ScrumDo

app.scrumdo.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng ScrumDo cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

ScrumDo là một nền tảng quản lý công việc mạnh mẽ và công cụ cải tiến liên tục. Chúng tôi giúp các nhóm và toàn bộ tổ chức dễ dàng áp dụng các quy trình quản lý quy trình làm việc hiện đại (như Scrum, Kanban, Scrumban, SAFe và các quy trình khác) để có kết quả kinh doanh tốt hơn.

Trang web: scrumdo.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ScrumDo theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.