Scrintal

Scrintal

beta.scrintal.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Scrintal cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Như thể Miro và Obsidian có con vậy. Sắp xếp và kết nối các ghi chú nguyên tử của bạn bằng phương pháp Zettelkasten. Xem tất cả suy nghĩ của bạn ở một nơi và chia sẻ dễ dàng.

Trang web: scrintal.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Scrintal theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.